Zastupitel 

Milí sousedé,
před volbami jsme slibovali transparentní a otevřený úřad a my plníme sliby. Přestože zastupitelstvo zamítlo můj návrh, aby dosud pořizovaný záznam z jednání byl zveřejňován na webu obce, tak jej po konzultaci s právníky zveřejňuji sám na vlastní náklady. Věřím, že poslouží nejen k informování všech občanů naší obce. #Transparentnost

naše obec má před námi možná největší investici vůbec. První výkop započal a startujeme s projektem kanalizace a čistírny odpadních vod. Česká republika má v rámci Evropské unie nejpřísnější požadavky na kvalitu vod. Opravdu je nutné zajistit zodpovědný způsob nakládání s odpadními vodami a stát se moderní obcí 21. století. Věřím, že společnými...

Nová školka

14.02.2019

Současná budova školky je nevyhovující. Nemá dostatečnou kapacitu a nesplňuje i další standardy. Opravdu je nutné situaci řešit. Nyní je provozuschopná jen díky uděleným výjimkám. Rozhodnutí postavit zcela nový objekt, který bude zároveň sloužit i dalším účelům je dobré řešení. Rekonstrukce současné budovy by byla rovněž finančně velmi nákladná,...

Každé první pondělí v měsíci se schází zastupitelé obce Ladná na pracovní schůzce. Tento týden jsme řešili besedu s občany na téma realizace ČOV, která se uskuteční 6. února 2019. Dalším tématem bylo rozšíření vyhlášky o volném pohybu psů, která by omezovala jejich volný pohyb okolo rybníku Jazérka. Další novinkou je úprava dopravního značení kvůli...

V lednovém mrazíku jsme se všichni s vánoční nadváhou zase sešli a rozhodovali o financích, které vám stát vzal na daních. Ačkoliv toto zasedání bylo krátké, tak proběhlo schválení pro obec velmi významné smlouvy. Pojďme se na to společně podívat.

Ve středu 16. ledna se konalo další zastupitelstvo obce Ladná. Jednání se účastnili všichni zastupitelé. Zřídili jsme nový stavební výbor a za jeho předsedu zvolili zastupitele Kamila Štolla, dále byly schváleny dvě rozpočtové opatření. Nejzásadnějším bodem programu bylo schválení smlouvy o dílo na kanalizaci a ČOV. Tento bod byl schválen 7 hlasy....

úvodem bych rád poděkoval všem občanům, kteří nám dali příležitost a podpořili nás v komunálních volbách. Svoji práci bereme zodpovědně a děláme ji pro vás.

V předvánočním čase se konalo poslední zasedání zastupitelstva tohoto roku. Velmi mě potěšilo, že lidé nejsou k dění v obci lhostejní a účastní se zasedání daleko víc, než v minulém volebním období. Debata byla mnohdy ostrá a vzduchem létaly argumenty všech subjektů. Byly schváleny důležité smlouvy, a to řádově i za desítky milionů. Podívejte se...

Zastupitelstvo

V pořadí II. zasedání obce Ladná se konalo 26. 11. 2018 v čase od 18:00 do 18:03. Důvodem předčasného ukončení jednání bylo neschválení programu. Program jednání musí schválit nadpoloviční většina všech zastupitelů, v našem případě musí být alespoň pět hlasů pro.