Středočeský sněm - Svobodní

Díky pozvání předsedy Středočeského krajského sdružení, Luboše Záloma, jsem se mohl zúčastnit zasedání tamního sněmu. Na úvod mi dovolil pronést ke členům pár slov a možná některé motivovat k setrvání ve straně. Brno a Jihomoravský kraj má dobré výsledky a rádi bychom, aby obdobně fungovaly i další kraje. Sněmu se zúčastnil také předseda strany Tomáš Pajonk, který rovněž motivovat členy k další činnosti a informoval všechny přítomné o strategii do dalších, tedy evropských, voleb. Stejně jako dnes se budu rád setkávat i s dalšími Svobodnými, které jinak nemám šanci poznat. Osobní setkání jsou ta nejlepší. 

Marek Šoška
krajský předseda Svobodných