Rychlý přehled zastupitelstva

Ve středu 16. ledna se konalo další zastupitelstvo obce Ladná. Jednání se účastnili všichni zastupitelé. Zřídili jsme nový stavební výbor a za jeho předsedu zvolili zastupitele Kamila Štolla, dále byly schváleny dvě rozpočtové opatření. Nejzásadnějším bodem programu bylo schválení smlouvy o dílo na kanalizaci a ČOV. Tento bod byl schválen 7 hlasy. Ondřej Černý a já jsme se zdrželi, což podrobněji vysvětlím v dalším přehledu mého hlasování. Mimo zmiňované body jsme také schválili žádost o dotaci od JMK.  Po jednání proběhla neformální porada zastupitelů.