Rada pro marketing a cestovní ruch města Brna

Uvolněná zastupitelka města Brna pro oblast marketingu Kristýna Švarcová mě nominovala na členství v Radě pro marketing a cestovní ruch města Brna.

Jejím hlavním úkolem je aktivněji působit v oblasti marketingu města a podílet se na nastavení dlouhodobých cílů a priorit marketingu města, které povedou ke zlepšení prezentace a komunikace Brna k různým cílovým skupinám nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Rada usiluje zároveň o vytváření vhodných podmínek pro realizaci aktivit a projektů vedoucích k naplňování dlouhodobých marketingových cílů a prohlubuje spolupráci s jednotlivými klíčovými subjekty ve městě Brně.