První zasedání dozorčí rady

Máme za sebou první zasedání dozorčí rady Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava. Ta jako organizace cestovního ruchu koordinuje rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě se zaměřením na maximální využití turistického potenciálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Východiskem je poznání zájmů zainteresovaných osob na rozvoji cestovního ruchu s cílem poskytnout návštěvníkům komplexní služby (od dostatku informací, pohodlné rezervace, zajištění bezchybného pobytu, návrat domů), zabezpečit prosperitu podniků a tím i konkurenceschopnost jižní Moravy.

Na zasedání jsme chválili jsme účetní závěrku minulého roku a prodiskutovali návrh na ten letošní. Byli jsme seznámeni s plány financování nadcházejících akcí. Novinkou bylo také schéma zaměstnanců, jelikož došlo k jejich zásadní výměně.