Pracovní schůzka zastupitelů s finančním výborem

Ve čtvrtek 15. 11. se konala pracovní schůzka zastupitelů s finančním výborem. Hlavním předmětem setkání bylo sestavení návrhu rozpočtu, které náleží právě finančnímu výboru. Účastnit schůzky se mohli pochopitelně všichni zastupitelé, což se také stalo. Samotný návrh rozpočtu se obešel bez jakýkoliv rozepří. Návrh rozpočtu jsme pochopitelně sestavili jako vyrovnaný, nicméně volně na investice bylo mělo zbývat přes 7 mil. korun. Samotné schvalování rozpočtu proběhne na následujícím zastupitelstvu. Vypracovaná verze není konečná. Kterýkoli zastupitel může na jednání vznést návrh na změnu v jakékoliv jeho části. Termín dalšího zasedání zastupitelstva byl předestřen na pondělí 26. listopadu. Pokud budete mít čas, tak prosím přijďte. Váš názor je důležitý a zasedání zastupitelstva je místem, kde se můžete veřejně vyjádřit.

Nad rámec plánovaného programu setkání nás starostka seznámila s některými dalšími věcmi. Jelikož se domnívám, že již z principu by občané tyto informace měli dostávat, tak je ve zkratce vypíšu. Charakter takového setkání není oficiální. Není tedy možné hlasovat o návrzích, nebo je vznášet. Není také možné projednávat body, které budou uloženy k jednání zastupitelstva. Nic z toho se tedy pochopitelně nestalo.

1. Hasiči

Byli jsme obeznámeni s problematickou situací mezi SDH a JSDH Ladná. Obec, jakožto zřizovatel si na další jednání zastupitelstva pozve velitele JSDH Jana Nováka. Cílem zastupitelů je pochopitelně změnit současný stav ke spokojenosti všech zúčastněných. 

2. Ples

Diskutovali jsme o výši vstupného na další ples. Starostka výrazně odmítá zdražení vstupenek. Požádal jsem obec o rozpočet financování obecního plesu z minulých let, abych měl přehled o nákladech i příjmech. Jednoznačným cílem je konání plesu s vyrovnaným rozpočtem, nikoliv v červených číslech.

3. Rozpis rozpočtu sociálního fondu

Byli jsme informováni o úmyslu sociálního fondu pro zaměstnance na rok 2019, konkrétní podoba se bude schvalovat na zastupitelstvu. Pravděpodobná výše příspěvku ze strany obce je 80.000,- za rok.

4. Střednědobý výhled rozpočtu obce

Dostali jsme k nahlédnutí návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2023, který byl sestavený účetní obce. 

5. Kostel

Byli jsme informováni o obdržení dopisu, ve kterém farář žádá o příspěvek na údržbu kostela a opravu varhan. Celková cena bude přibližně 100.000,-. Zastupitelstvo bude na svém zasedání výši příspěvku schvalovat až po oficiální žádosti ze strany církve. 

6. Ostatní

- Obdrželi jsme úplatek od starostky obce ve formě kalendáře Podluží. :D
- Dostali jsme k nahlédnutí plán revitalizace keřů a stromů v okolí kostela.
- Nahlédli jsme do žádosti o spolufinancování cyklostezky, kterou obdržela starostka. 


Doufám a věřím, že jsem nevynechal žádnou zásadní informaci. Pokud Vás bude jakákoliv část zajímat, tak mě neváhejte kontaktovat.

Marek Šoška
zastupitel obce Ladná