Návrhy bodů na II. zasedání zastupitelstva

Každý zastupitel může na základě § 94 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Ačkoliv u nás v obci tuto pravomoc dosud žádný ze zastupitelů příliš nevyužíval, rozhodl jsem se být konstruktivní a přicházet s vlastními myšlenkami. 

Celkově jsem navrhl přidat těchto následujících 5 bodů:

1. Stanovení cen pronajímaných prostor vlastněných obcí veřejnosti.
2. Zpráva o činnosti JSDH zřizovanou obcí.
3. Kompenzace nedodržení smluvních podmínek nájemcům obecních prostor.
4. Předložení rozpočtu kulturních akcí pořádaných obcí, a to včetně občasných zájezdů.
5. Změna jednacího řádu zastupitelstva - audiozáznam.

Vysvětlení jednotlivých bodů

1. Jedná se o pronájem bývalé dětské družiny, která nemá stanovený ceník, nicméně je zájem o její hodinový pronájem. Byl jsem požádán z řad občanů, zda bych mohl tuto situaci jakkoliv řešit.

2. Obec zřizuje JSDH, proto problémy s tím spojené by mělo řešit zastupitelstvo. Bohužel v současné době trpí mnoha problémy. Považuji za nejrozumnější, pozvat si na jednání zastupitelstvo jejího velitele, aby situaci objasnil, případně navrhl varianty řešení. To ostatně měl být první krok vedení radnice, která je buď nečinná, případně situaci nezvládá řešit.

3. V hospodě u parku se stala nepříjemná věc. Z technických důvodů nebylo možné topit v kotli. Obec jakožto pronajímatel ručí za podmínky, které mají být dodržovány. Považuji za správné, aby byl nájemce odškodněn minimálně snížením nájmu v dalším měsíci.

4. Často slýchám komentáře na adresu financování kulturních akcí obce. Ostatně právě ples, který se má konat na začátku roku, je nyní žhavým tématem. Požádal jsem tedy emailem paní starostku a pana místostarostu o rozpočet plesu z minulého roku, dosud mi nebylo odpovězeno. Přistoupil jsem tedy k dalšímu kroku, a to k oficiální žádosti o rozpočet formou zastupitelstva. 

5. V současné době může být sice některými členy zastupitelstva zřizován audiozáznam, není však dostupný občanům obce. Věřím, že pokud budou mít občané možnost si záznam poslechnout z pohodlí domova, tak se zvýší zájem o dění na radnici.


Věřím, že zastupitelé napříč jednotlivými stranami uznají mé návrhy jako podnětné a budeme se jim věnovat. Zároveň doufám v součinnost paní starostky, ačkoliv předpokládám nelibost k některým tématům z její strany. 


Marek Šoška
zastupitel