IV. zasedání zastupitelstva

V lednovém mrazíku jsme se všichni s vánoční nadváhou zase sešli a rozhodovali o financích, které vám stát vzal na daních. Ačkoliv toto zasedání bylo krátké, tak proběhlo schválení pro obec velmi významné smlouvy. Pojďme se na to společně podívat. 

Důvody hlasování
(Rozepisuji pouze ty důležité, pokud máte dotaz na jinou část jednání kontaktujte mě.)

Zřízení stavebního výboru - PRO
Rozhodli jsme se zřídit stavební výbor, jehož členy budou obyvatelé obce z technických oborů. (Zedník, elektrikář, klempíř..) Chtěli bychom, aby se tito zkušení lidé ve svých oblastech vyjadřovali k projektům, které bude obec realizovat. Jejich doporučující stanovisko bude podporou pro rozhodování zastupitelů.

Volba předsedy a členů stavebního výboru - PRO
Jako předsedu stavebního výboru jsme jednomyslně schválili Kamila Štolla, který sám vlastní firmu technicky zaměřenou. Navíc byl jedním z iniciátorů vzniku takového výboru. Další členy výboru budeme schvalovat až po předložení vnitřního řádu, který určí pravomoci a obsah jeho činnosti.

Schválení smlouvy o dílo na akci "Ladná - kanalizace a ČOV" - Zdržel se
Dlouhodobě nejzásadnějším bodem pro naši obec bude tato smlouva. Schválili jsme smlouvu na stavbu kanalizace a ČOV. Zdržel jsem se hlasování, protože ačkoliv se stavbou a uzavřením smlouvy souhlasím, tak se domnívám, že takto významná smlouva by měla být zkontrolována právníkem. Uvědomuji si, že právní služby stojí někdy i desítky tisíc korun, nicméně smlouvu řádově za více než sto milionů korun naše obec nebude pravděpodobně zase dlouho schvalovat. Zároveň se vyskytl problém, že v zadávací dokumentace u výběrového řízení byly uvedeny nesprávnosti, což vede k tomu, že schvalovaná smlouva je odlišná od původní. Slovo paní starostky o zaslání oficiálního dopisu o opravě zřejmých nesprávnostech mě bez právního ujištění, že nemůže dojít k napadení výběrového řízení, nestačí. Konečně smlouva prošla i bez mé podpory a já budu doufat, že se nevyrojí žádné potíže a budeme moct v obci začít řádně realizovat náš záměr.

Schválení darovací smlouvy pro podivínskou farnost - PRO
V minulosti jsem nepodpořil dotaci pro kostel s komentářem, že obec nemá podporovat církev, proto může být toto hlasování zavádějící. Dar pro podivínskou farnost je výtěžkem z veřejné akce, která proběhla na podporu kostela pod záštitou obce. Lidé tedy dobrovolně přispěli nad rámec našeho rozpočtu, schválení takového daru ve stejné výši je tedy samozřejmostí.

Zápis z celého zasedání si můžete přečíst zde