I. zasedání zastupitelstva

Už jsme i my poprvé společně zasedli jakožto nově zvolené zastupitelstvo obce. Úvodem prozradím, že vývoj pro nás nebyl příliš příznivý, ačkoliv jsme jej očekávali.

V úvodu se volil starosta, místostarosta a jejich forma uvolnění. Zastupitelstvo odmítlo návrh Kamila Štolla, aby místostarosta vykonával funkci uvolněně, tedy na plný úvazek a to hlavně s ohledem na plánované projekty.
(5:4 - hlasoval jsem pro)

Staronovou starostkou byla poté zvolena Renáta Priesterrathová. 5 pro 4 proti - hlasoval jsem proti

Staronovým místostarostou byl zvolen Martin Vlk.
5 pro 4 proti - hlasoval jsem proti

Dále byli všemi devíti hlasy zvoleni předsedové finančního výboru - Věra Šůňová a předseda kontrolního výboru - Stanislav Krůtil.

Členy finančního výboru byli zvoleni Nataša Málková a Ondřej Černý. 5 pro 4 proti - hlasoval jsem proti

Členové kontrolního výboru nebyli zvoleni, protože se nenašel dostatečný počet hlasů pro navržené varianty. Zároveň děkuji Ondrovi Černému za mou nominaci, která bohužel dosáhla pouze 4 hlasů z potřebných 5.

Dále zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci na výstavbu Mateřské školy. Navržené schválení příkazní smlouvy s firmou RPA bylo po četných připomínkách z programu jednání staženo.

Důvody hlasování
(Rozepisuji pouze ty důležité, pokud máte dotaz na jinou část jednání kontaktujte mě.)

Volba starosty a místostarosty - PROTI
Dlouhodobě kritizuji a nesouhlasím se současným vedením radnice. Jejich případná podpora by byla zradou na občanech, kteří mi dali svůj hlas. 

Dlouhodobě uvolněný pouze starosta - PROTI
Domnívám se, že v současné době, kdy nás má čeká zásadní projekt - tedy stavba čistírny odpadních vod a kanalizace - je zapotřebí, aby vedení obce plnohodnotně pracovalo na jeho zdárném dokončení. Proto jsem podpořil návrh Kamila Štolla. 

Předseda kontrolního a finančního výboru - PRO
Předsedové výborů jsou tradičně navrženi starostou, který jim má předávat náležité informace, které pak společně s opozicí navrženými členy výboru projednávají.

Členové výborů - PROTI
Základním principem kontrolního a finančního výboru je kontrola činnosti radnice. Není přípustné, aby starosta nominoval všechny členy a znemožnil tak kontrolu nad sebou samým. 

Příkazní smlouva - PROTI
Příkazní smlouva byla dle mého názoru nekvalitní a pro obec velmi nevýhodná. Ke smlouvě se více vyjádřím v dalším článku. 

Dotace na větrolam - Zdržel se
Samotná smlouva o dotaci mi byla předložena 90 vteřin před hlasováním. V tomto časovém náporu opravdu nejsem schopen řádně rozhodnout, zda je smlouva přínosná, či nikoliv. 

zápis