Ozvěte se mi

Sledujte mě: Facebook

Marek Šoška

Zastupitel obce Ladná, předseda Svobodných v Jihomoravském kraji

Marek Šoška je zastupitelem obce Ladná a také předseda Svobodných v Jihomoravském kraji. Je členem dozorčí rady Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava a členem Rady pro marketing a cestovní ruch města Brna.

Patří k zástupcům liberálního proudu, kteří vnímají svobodu člověka coby hlavní hodnotu. Vystudoval veřejnosprávní činnost a nyní dále studuje v oboru právo na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Působí ve Svobodných od roku 2016, předtím byl registrovaným příznivcem strany. Dříve byl místopředsedou Jihomoravského krajského sdružení. Podílel se na úspěšné senátní kampani senátora a starosty města Mikulova Rostislava Koštiala a na realizaci dalších kampaní v komunálních volbách 2018.

V současné době pracuje jako právní referent pro odbor právní a organizační v městské části Brno-Střed. Je spoluzakladatelem organizace FOLOU, jejímž cílem je šíření liberálních myšlenek, propagace osobních i ekonomických svobod, vzdělání a osvěta společnosti. Předsedá neziskové organizaci Srdcem pro radost, která byla založena na podporu sociálně slabých občanů.

"Stát má sloužit občanům, nikoli naopak. Nemá omezovat svobodu, zvlášť pak svobodu jednotlivce a jeho vlastní volbu. Svoboda je prioritní hodnota, kterou nikdo nesmí potlačovat. Chci minimální stát, který umožní všem počínat si, jak uznají za vhodné, stejně tak chci stát bez škodlivých zásahů do ekonomiky, prostřednictvím dotací ohýbajících pravidla volného trhu."