Milí příznivci svobody,

rozhodl jsem se ucházet o vaše hlasy v primárkách do Evropského parlamentu. Věřím, že mé dosavadní zkušenosti pomohou v naší snaze udržet pozici na evropském politickém poli. Plně podporuji vizi Tomáše Pajonka a v případě mého zvolení se budu kampani aktivně věnovat.

Evropská spolupráce je pro mě velmi důležitá. Česká republika by se měla stát součástí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) a zároveň intenzivně spolupracovat s Velkou Británií po jejím případném odchodu z EU.

Projekt Evropské Unie se nepovedl. Základní principy dobrovolné spolupráce se vytratily a zažíváme rozhodovací mašinérii ze strany větších států bez možnosti návrhy vetovat. Cílem Svobodných v Evropském parlamentu musí být důkladné poukazování a boj proti euronesmyslům, které nám často ukrajují svobodu. Hlasování českých europoslanců jasně ukazuje, že Svobodní mají mezi nimi své místo. Jsme jedinou stranou, která konzistentně hájí zájmy občanů České republiky a odmítá přenášení dalších pravomocí členských států. 

Jako kandidát a zároveň předseda kraje budu aktivně organizovat kampaň. Plánované projekty přetvořím tak, aby byly využitelné pro Evropské volby. Získané kontakty a lidské zdroje v předchozích volbách využijeme na maximalizaci volebního výsledku. Za organizaci Folou uděláme panelové diskuse a přednášky, na které pozveme vždy zástupce Svobodných. Zároveň, díky politické neutralitě, zařídíme prostor pro besedy na školách. 

Kvůli nedostatku finančních prostředků musíme správně zaměřit svou kampaň. V našem kraji se ukázalo, že velmi efektivní je lepení plakátů po všech malých obcích v okrese. Prokazatelně to zvýšilo volební výsledky. Chtěl bych se zaměřit ve spolupráci s vedením krajů na vytvoření týmů dobrovolníků, kteří budou okresy objíždět. Dalším využitelným projektem je "Řepka", který se dá výborně spojit s tématem sucha v krajině a s dotacemi. To může být například obsahem volebních materiálů na malých obcích.

Společně dostaneme Svobodné do Evropského parlamentu!

Bez práce nejsou eurokoláče

Myslím si, že kandidátní listina Svobodných by měla být složena z lidí, za kterými stojí dlouhodobá práce pro stranu nebo jiná politická aktivita. Pohádkářů na nejrůznějších fórech bylo dost. Dejme přednost pracovitým lidem, protože tuhle misi za nás nikdo neodmaká.  

Zastupitel

Jako lídr koalice "Svobodní a ODS" jsem úspěšně dovedl kandidátku k 25 % hlasů a stal se zastupitelem obce Ladná. (V roce 2014 získala ODS pouze 3,86 %) 

Předseda kraje a člen ReVDíky důvěře našich členů, kteří mi dali 52 hlasů, jsem se stal předsedou JMK,
a současně tedy členem Republikového výboru.

Tým Davida Pokorného

V současné době koordinuji brněnský tým a jeho projekty. Starám se o sociální sítě a chystám podklady k jednání.

Marketing a cestovní ruchRada města Brna mě zvolila členem "Rady pro marketing", která je pod vedením primátorky Markéty Vaňkové. Zároveň jsem členem dozorčí rady "Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava."

Správce sociálních sítí

Dlouhodobě spravuji sociální sítě Svobodných. Na celorepublikové úrovni zodpovídám za středeční obsah. Krajský facebook JMK mám pod svou správou kompletně.

Referent právního odděleníMám zkušenosti z veřejné správy a oblasti práva. Pracuji jako referent právního oddělení na právním a organizačním odboru největší městské části Brno-střed.

Mám za sebou

2016

Pomoc na kontaktních akcích při krajských volbách v JMK
Jmenovaný koordinátorem za oblast Břeclavsko
Pořádání pravidelných setkání Hodonín - Břeclav

2017

Zvolení místopředsedou kraje
Pořádání besed a přednášek
Pověřen vedením oblastí Hodonínsko, Břeclavsko, Znojemsko
Organizování parlamentních voleb v kraji
Pomoc s guerillovou kampaní "Nemůžeme"
Práce na kontaktních kampaních
Organizace Svobodných hospod

2018

Pořádání besed a přednášek
Pořádání republikového plesu
Pověřen vedením komunálních kampaní
Pomoc při komunálních volbách v Brně
Vyjednávání koalic ve Znojmě a Břeclavi
Vlastní úspěšná kandidatura do zastupitelstva
Vyjednávání podpory pro senátora Rostislava Koštiala
Organizování kampaně do senátu
Tvorba materiálů do komunálních voleb (noviny apod.)
Zvolení předsedou kraje
Nově členem Republikového výboru
Sestavení týmu Davida Pokorného
Správcovství celorepublikového facebooku strany

2019

Převzetí krajského facebooku
Vedení kraje
Příprava projektů na průběžnou kampaň (Uber, řepka, marihuana viz. svobodni.eu)
Zastupitelská činnost
Založení organizace Folou
Členství v dozorčí radě Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava
Zvolení do Rady pro marketing města Brna
Práce pro Davida Pokorného
Správcovství celorepublikového facebooku strany
Vytvoření krajských směrnice na wiki Svobodných

Kampaň dělám naplno

Aktivní politik

Milí sousedé,
před volbami jsme slibovali transparentní a otevřený úřad a my plníme sliby. Přestože zastupitelstvo zamítlo můj návrh, aby dosud pořizovaný záznam z jednání byl zveřejňován na webu obce, tak jej po konzultaci s právníky zveřejňuji sám na vlastní náklady. Věřím, že poslouží nejen k informování všech občanů naší obce. #Transparentnost

Všichni nám neustále říkají, že z Evropské unie pouze čerpáme, ale už neuvádí, jaké máme náklady. Sliby, tunelování a špatné rozdělování dotací musí konečně skončit. V roce 2024 se staneme čistými plátci do rozpočtu EU, chceme zásadní změnu, aby naše členství dávalo smysl. Jinak odejdeme. Bez placení. Přijďte k evropským volbám 24.-25. května a...

naše obec má před námi možná největší investici vůbec. První výkop započal a startujeme s projektem kanalizace a čistírny odpadních vod. Česká republika má v rámci Evropské unie nejpřísnější požadavky na kvalitu vod. Opravdu je nutné zajistit zodpovědný způsob nakládání s odpadními vodami a stát se moderní obcí 21. století. Věřím, že společnými...

Máme za sebou první zasedání dozorčí rady Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava. Ta jako organizace cestovního ruchu koordinuje rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě se zaměřením na maximální využití turistického potenciálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Můžeme s jistotou vyloučit, že by policejní razie na úřadu městské části Brna-středu měla souvislost s jakýmkoliv odborem, který spravují zástupci Svobodných. Radní Jan Mandát i zastupitel Pavel Mises své funkce vykonávají svědomitě a ctí zásadu řádného hospodáře. Nebudeme dělat ukvapená rozhodnutí, nicméně na základě dalších informací vyvodíme...

Kontakt

DĚKUJU ZA VAŠI PODPORU!

"Stát má sloužit občanům, nikoli naopak. Nemá omezovat svobodu, zvlášť pak svobodu jednotlivce a jeho vlastní volbu. Svoboda je prioritní hodnota, kterou nikdo nesmí potlačovat. Chci minimální stát, který umožní všem počínat si, jak uznají za vhodné, stejně tak chci stát bez škodlivých zásahů do ekonomiky, prostřednictvím dotací ohýbajících pravidla volného trhu."