Svoboda, odpovědnost, prosperita!

Jsem předsedou jihomoravského krajského sdružení Svobodných a v podzimních komunálních volbách jsem se ucházel o Vaše hlasy. Díky Vaší podpoře jsem získal mandát v zastupitelstvu obce Ladná. Na mém webu naleznete moji aktivitu jako zastupitele i krajského předsedy. Kontakt společně s podrobnějšími informacemi naleznete zde.

Děkuji za Vaši podporu! 


Milí sousedé,
před volbami jsme slibovali transparentní a otevřený úřad a my plníme sliby. Přestože zastupitelstvo zamítlo můj návrh, aby dosud pořizovaný záznam z jednání byl zveřejňován na webu obce, tak jej po konzultaci s právníky zveřejňuji sám na vlastní náklady. Věřím, že poslouží nejen k informování všech občanů naší obce. #Transparentnost

Všichni nám neustále říkají, že z Evropské unie pouze čerpáme, ale už neuvádí, jaké máme náklady. Sliby, tunelování a špatné rozdělování dotací musí konečně skončit. V roce 2024 se staneme čistými plátci do rozpočtu EU, chceme zásadní změnu, aby naše členství dávalo smysl. Jinak odejdeme. Bez placení. Přijďte k evropským volbám 24.-25. května a...

naše obec má před námi možná největší investici vůbec. První výkop započal a startujeme s projektem kanalizace a čistírny odpadních vod. Česká republika má v rámci Evropské unie nejpřísnější požadavky na kvalitu vod. Opravdu je nutné zajistit zodpovědný způsob nakládání s odpadními vodami a stát se moderní obcí 21. století. Věřím, že společnými...

Máme za sebou první zasedání dozorčí rady Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava. Ta jako organizace cestovního ruchu koordinuje rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě se zaměřením na maximální využití turistického potenciálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Můžeme s jistotou vyloučit, že by policejní razie na úřadu městské části Brna-středu měla souvislost s jakýmkoliv odborem, který spravují zástupci Svobodných. Radní Jan Mandát i zastupitel Pavel Mises své funkce vykonávají svědomitě a ctí zásadu řádného hospodáře. Nebudeme dělat ukvapená rozhodnutí, nicméně na základě dalších informací vyvodíme...

Svobodní tento týden rozhodují o složení kandidátky do evropských voleb. Přihlásil jsem se, abych alespoň symbolicky na kandidátní listině zastupoval část našich členů před voliči. Věřím, že má dosavadní činnost a zkušenosti přispějí k lepšímu výsledku. Z pozice krajského předsedy budu na kampani i volební programu aktivně pracovat.

Poprvé jsem coby předseda vedl zasedání krajského sněmu. Shrnuli jsme výsledky minulého roku, hlavně tedy komunální volby a probrali jsme postup ve volbách do Evropského parlamentu. Svojí návštěvou a projevem nás přijeli motivovat senátor Rostislav Koštial, ale i předseda strany Tomáš Pajonk.

Nová školka

14.02.2019

Současná budova školky je nevyhovující. Nemá dostatečnou kapacitu a nesplňuje i další standardy. Opravdu je nutné situaci řešit. Nyní je provozuschopná jen díky uděleným výjimkám. Rozhodnutí postavit zcela nový objekt, který bude zároveň sloužit i dalším účelům je dobré řešení. Rekonstrukce současné budovy by byla rovněž finančně velmi nákladná,...

Ve středu jsme byli na křtění díla Lidské jednání z pera ekonoma rakouské školy Ludwiga von Misese. Akci pořádal Liberální institut, který zaštítil druhé vydání autorova vrcholného díla, které se stalo nejvýznamnějším v rámci společenských věd ve dvacátém století. Je průkopnickou prací na poli ekonomické teorie, avšak její záběr daleko přesahuje...