Útok psa bez odškodného? Hloupost, paní starostko!

27.03.2020

Na program zasedání zastupitelstva naší obce se již poněkolikáté objevil bod, kterým se má rozšířit vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Myšlenku nejprve nadhodila paní starostka na pracovním jednání zastupitelů. Informoval jsem o tom ve svém příspěvku již v lednu 2019. Ve snaze zjistit názor široké veřejnosti byla mnou navržena anketa na obecním webu či facebookové stránce. Bohužel neúspěšně. Proto jsem ji zveřejnil na svém osobním profilu. Tam se občané drtivě vyjádřili proti. Následně nebylo dlouho o vyhlášce slyšet... 

Až na konci roku 2019 jsem znovu informoval o předložení bodu zpřísnění pohybu psů, a to bez veřejné debaty. Naštěstí se proti změně vyjádřili též Černí zastupitelé, a tak nebyla přijata.

Opětovně paní starostka omezení volného pohybu psů předložila na letošním březnovém zasedání. Tentokrát přišla s novým argumentem. "Při momentálním znění vyhlášky není možné po majiteli psa, který napadl občana, žádat odškodné," stojí v zápise ze zastupitelstva. Naprostá hloupost  a demagogie. Samozřejmě jsem tento nesmysl rozporoval přímo na zasedání.

Nejprve odhlédneme od faktu, že prvotním argumentem pro zpřísnění mají být stěžující si rybáři, což s odškodným nijak nesouvisí, ale budiž. Zadruhé se pojďme podívat na právní úpravu, která s odškodněním pochopitelně počítá...

Předmětnou právní úpravou je zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (známý též jako nový občanský zákoník, zkráceně NOZ), jehož § 2933 stanoví následující:

Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.

Z právní úpravy je zřejmé, že v současné době je na základě platné právní úpravy možné vymáhat škodu po majiteli zvířete, a to bez ohledu na jeho "držení" na vodítku. Pokud téma zajímá někoho více, tak doporučuji např. načíst článek JUDr. Jiřího Matznera, Ph.D., LL.M.

Bez ohledu na výše vyvrácený argument jsem v průběhu zasedání upozornil na další fakt. Obec v současné době nemá instrument, jak dodržování takto zpřísněného opatření vymáhat. Proto říkám, nevytvářejme nevymahatelná opatření, která jen upozorňují na dobrovolnost jejich dodržování a v konečném důsledku nabádají k porušování dalších.